Om skytte

Jonas har tävlat i luftgevär (10 meter) och frigevär (50 meter). Dessutom finns olika grenar; liggande, knästående och stående skytte. Samtliga är s.k. paralympiska grenar, d.v.s. de ingår i tävlingsprogrammet på Paralympics.

Skillnaden mellan de olika grenarna är hur mycket stöd skytten får ha med armarna. I liggande skytte får skytten ta stöd med båda armarna, i knästående med en arm och i stående utan något stöd med armarna alls. För Jonas del innebär det att han kan skjuta liggande skytte både från rullstolen, med ett skjutbord för stöd med armarna, och från marken. Knästående och stående kan han enbart skjuta från rullstolen, eftersom han inte kan stå.

I internationella tävlingar för icke-handikappade, exempelvis EM, VM och OS, har Jonas endast kunnat tävla i liggande skytte från marken, eftersom han då inte får använda rullstolen.

En tävling i skytte består av en grundomgång och en final. Förutom heltal (upp till 10) räknas även decimaler. Maximal träffbild ges poängen 10,9. Skyttarna får använda ett s.k. dioptersikte, men inget sikte med förstoring.

Ibland förekommer s.k. eliminering. Det är i princip en kvaltävling uppdelad på olika skjutlag, där slutpoängen avgör vilka skyttar som går vidare och får tävla i grundomgången. Eliminering används exempelvis då antalet tävlande skyttar överstiger antalet tillgängliga tävlingsbanor.

Till finalen går de åtta skyttar som kvalificerat sig i grundomgången. Sedan 2013 gäller nya regler, vilket innebär att samtliga åtta i finalen börjar från noll. De får alltså inte som tidigare ta med sig poängen från grundomgången. Decimalräkning används. Finalen startar med två serier om tre skott. Därefter ett skott i taget. Efter skott 8 blir den med lägst resultat utslagen. Nästa utslagning efter 10 skott osv. Efter 18 skott återstår två skyttar som efter ytterligare två skott fördelar guld respektive silver.

Förutom den individuella tävlingen med kvalificering i en grundomgång och eventuell final, finns på vissa tävlingar även lagtävling. Laget består av tre skyttar från samma nation, klubb el. dyl. och deras tävlingspoäng är den sammanräknade poängen för samtliga tre skyttars resultat i grundomgången, alternativt i elimineringen om tävlingen inleds med en sådan.

FAKTA LUFTGEVÄR

I luftgevär har skyttarna 10 meter till tavlan. Tavlan som ska träffas är 4,5 cm i diameter och tiopoängspricken är 0,5 mm.

Naturlig storlek på tian med luftgevär: luft_tia (0,5 mm = vita pricken)

Luftgevär skjuts enbart inomhus och i handikappsammanhang skjuter man två grenar i luftgevär:

Liggande
> Grundomgång 60 skott
> Finalomgång genom utslagstävling (maximalt 20 skott)

Stående
> Grundomgång 60 skott
> Finalomgång genom utslagstävling (maximalt 20 skott)

I tävlingar för icke-handikappade skjuts luftgevär enbart stående.

FAKTA FRIGEVÄR

I frigevär har skyttarna 50 meter till tavlan. Tavlan som ska träffas är 15,4 cm i diameter och tiopoängspricken är 10,4 mm.

Naturlig storlek på tian med frigevär: 50m_tia (10,4 mm)

Frigevär skjuts framförallt på utomhusbana. Tävlingarna kan även skjutas inomhus men mästerskapstävlingar skjuts endast utomhus.

I frigevär tävlar skyttarna i två olika grenar:

Liggande
> Grundomgång 60 skott
> Finalomgång genom utslagstävling (maximalt 20 skott)

Helmatch
Omfattar 3×40 skott i tre olika ställningar/delgrenar; liggande, stående och knästående.
> Grundomgång 40 skott liggande, 40 skott stående, 40 skott knästående.
> Finalomgång genom utslagstävling; 15 skott vardera i knästående, liggande och stående (maximalt 45 skott)

Finalen i frigevär går till på samma sätt som i luftgevär, förutom i helmatchen där utslagningen sker i de fem sista skotten.