“Med målet i fokus”

Att sätta upp ett mål utan att samtidigt ha en genomtänkt strategi för hur det ska nås är samma sak som att skriva en önskelista. Det kanske går in. Men troligtvis inte.

För att nå sina mål – på antingen kort eller lång sikt – krävs en noggrann planering och medvetna beslut. Det krävs vilja, rätt förutsättningar och inte minst motivation.

Under sin aktiva karriär arbetade Jonas med en helhetsplanering utifrån tydliga cykler mot nästa guldmedalj. Mot bakgrund av sina egna erfarenheter berättar Jonas om förberedelser på alla plan, drivkrafter och motivation samt hur en motgång kan hanteras för att inte bli ett hinder.

Även om föreläsningen baseras på Jonas erfarenheter som idrottare går det att översätta till vilken satsning som helst, privat eller inom en organisation eller i ett företag.

För bokningsförfrågan; mejla jonas@jonasjacobsson.se